Propozice

Quantum pike cup je přívlačový závod dvojic ze břehu v lovu štik, který se koná na jednom z největších jezer v ČR. A to ve dnech 12. a 13. května 2023
 
Loví se systémem Chyť a pusť a bodují se všechny štiky od 50 cm nahoru. Povolené jsou pouze umělé nástrahy. Na umělé nástraze jsou povoleny max. dva trojháčky. V případě nepoužití ocelového lanka je minimální povolená síla Fluoro carbonu  0,70. Minimalní délka návazce je 30 cm. Živé nástrahy a mrtvé rybky jsou zakázány!! Ryby je zakázáno sakovat.
 
Chytat je možné po celém obvodu jezera, kromě přítoků a rybníčků v okolí jezera. Dvojice od sebe musí dodržovat maximální rozestup 10m. Rozestup od ostatních dvojic musí být minimálně 20m.
Brození je povoleno, ale jen se záchranou vestou. Za nedodržení bude následovat diskvalifikace.
Každá dvojice musí mít dostatečně velký podběrák s dlouhou tyčí alespoň 1 m kvůli vyššímu břehu na některých místech. Každá dvojice musí okamžitě po ulovení rybu změřit na skládacím metru s priloženou kartičkou a odeslat na telefonní číslo 604 963 184. Ryba musí být řádně přiložena na napnutý skládací metr. Pokud metr nebude řádně napnutý, budou odečteny cm, nebo ryba nemusí být uznána do závodu. Každá dvojice dostane skládací metr a kartičku den před závodem, na prezentaci u jezera Medard.
 
Úlovky budou zapisovány do startovní listiny po zaslaní fotek přes aplikaci whatsapp na telefonní číslo 604 963 184 . Každá odeslaná zpráva musí obsahovat jméno teamu, jméno lovce, fotku ryby na skládacím metru s přiloženou kartičkou a závodníka s rybou a s kartičkou.Fotky se odesílají ihned po ulovení. Lovce fotí vždy druhý člen teamu.
Umístění teamu v závodě určí součet 4 největších štik, které chytí za oba závodní dny. Pokud tým splní Fullhouse (4 štiky), přičte se mu bonus 100b. Při rovnosti bodů bude rozhodovat o pořadí vetší ulovená štika.
Pohyb po obvodu jezera je možný ve vozidlech, ale pouze v jednosměrném režimu. Vozidla budou pouštěna do startu závodu z parkoviště u zázemí závodu v 1 minutovém intervalu.Závodníci musí být 10 minut před určeným časem přítomni u svého vozidla. Pořadí do startu závodu bude určováno podle času registrace do závodu. Každé dvojici se v první závodní den prodlužuje čas závodu,o který vyrazí déle do závodu. První dvojice vyjíždí v 7:00 a posílá fotky do 20:00. Druhá dvojice v 7:01 a fotky posílá  do 20:01 atd. Druhý den se určuje pořadí startu do závodu podle toho v jakém pořadí si závodník odčipuje svůj čas.
 
Musí být umožněn průjezd ostatním vozidlům. Pokud závodník chce změnit místo může přejíždět, ale pouze v jednosměrném režimu. To znamená, že se třeba chcete vrátit o 300m nazpět, tak jsou dvě možnosti, buď objet celé jezero a nebo dojít pěšky. Pokud někdo toto pravidlo poruší, je automaticky diskvalifikován bez náhrady. Pro všechny závodníky platí, že se ve vozidlech budou pohybovat ohleduplně a opatrně. Pohyb ve vozidlech je povolen pouze registrovaným závodníkům. Pohyb více teamův jednom vozidle je možný až po odstartování všech teamů, aby byl dodržen časový odstup.
Na vše budou dohlížet rozhodčí, kteří se budou pohybovat po celém obvodu jezera. Rozhodčím musí být umožněno překontrolovat montáže na prutech, zda je dodržen minimalní průměr flurocarbonu a kombinace jednoháčku s trojháčky, dvojháčky a jednoháčky.
V případě zjištění porušení pravidel bude závodník diskvalifikován bez možnosti náhrady.
 
Čtrnáct dní před závody není povolen trénink všem registrovaným závodníkům. Trénink bude povolen den před závody a to tzv. na sucho. Což znamená, že lze chytat, ale bez háčků. Kdo toto pravidlo poruší je bez náhrady diskvalifikován.
 
Startovné na team je 7000Kč. Startovné bude příjmáno od 1.ledna a musí být uhrazeno nejdéle do 15.března na č.ú. 1034783589/5500
Do zprávy příjemce musí být napsáno jméno teamu.
 
Registrace do závodu bude spuštěna 1.9.2023 v 19:00. Registrace proběhne na emailu Quantumpikecup@seznam.cz. V emailu budou název teamu a jména závodníků. Z jednoho emailu může být registrován vždy jeden team. Pořadí registrace bude podle času příchozího emailu. Po vyčerpání startovních pozic budou veškeré další registrace automaticky brány jako náhradníci. V případě neuhrazení startovného do požadovaného termínu bude registrovaný team nahrazen náhradníkem. Startovné je po závazné registraci s ohledem na ostatní účastníky nevratné, je možné za sebe poslat náhradníka. Počet míst je omezen na 47 dvojic+3 místa pro sponzory závodu. Celkem bude 50 dvojic. Poslední možný termín k registraci je 30. 4. 2023. Pro každého závodníka bude při prezentaci připraven balíček s drobnostmi od sponzorů.
Každý učastník startuje na vlastní nebezpečí a zavazuje se, že bude dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Organizátor může změnit termín v případě neočekavaných událostí.Organizátor může v případě nutnosti změnit pravidla závodu. Všichni účastnicí berou na vědomí, že budou jejich fotografie a jména prezentována na sociálních sítích a případně jiných médiích. Tato upozornění bere závodník na vědomí a potvrzuje zaplacením startovného.  
 
Harmonogram:
Čt 11.5.    12:00 - trénink
                18:00 - prezentace u jezera Medard
                19:00 - volná zábava 
Pá 12.5.    7:00 - 7:50 - start 1.kola závodu
                20:00 - 20:50 - konec 1.kola závodu
                19:00 - volná zábava
So 13.5.    6:00 - start 2.kolo závodu
                16.00 - konec závodu
                18:00 - vyhlášení výsledků závodu
                19:00 - volná zábava
Ne 14.5.   Možnost samostatného lovu na jezeru Medard
 
Celý závod trvá celkem 23h.Každý team má možnost vyčerpat celkem 15h k lovu.V první závodní den má každý team přidělěný čas startu který musí dodržet. Poté může závod kdykoliv přerušit odčipováním v místě zázemí.V případě přerušení se musí team zdržovat pouze v místě zázemí závodu.Pokud v době přerušení závodu daný team opustí místo zázemí je automaticky diskvalifikován.Pokud pro daný den team ukončí závodní kolo je možné zázemí opustit. 
 
Každý závodník si zajišťuje ubytování sám, není součástí startovného.
Po celou dobu závodu bude zajištěné občerstvení v prodejním stánku přímo u jezera kam si můžete kdykoliv zajet.
 
Organizátor závodu: Vojtěch Dohnal
Tel.pro případné dotazy: +420 739 294 363 nebo email: pikecup@seznam.cz